Acer.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF5063.jpg

 

This Acer p. Nomura need to have the wiring removed that was put on last winter. During a period of a few months, most of the branches are fixated in the right position.

In dit geval Acer p. Nomura die bedraad zijn afgelopen winter zijn nu aan ontdrading toe. De meeste takken zijn op enkele maanden gefixeerd in goede positie.

 

Acer palmatum.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF5227.jpg

This Acer palmatum rock planting had a few weakened branches in spring, but they regained full strength because we left a few other branches to grow freely and pull on the whole. The tree has now ripened sufficiently and the “pulling” ends will be removed shortly.

Deze Acer palmatum groeiend over rots had enkele verzwakte takken in het voorjaar, deze zijn terug krachtig bijgegroeid door enkele trektakken (trekkers) te laten doorgroeien. De boom is nu afgerijpt en de trekkers kunnen binnenkort worden weggenomen.

Taxus cuspidata yamadori semi cascade – Taxus cuspidata yamadori half cascade.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF4945.jpg

This Taxus enters his second summer after innitial styling.

Deze Taxus is nu in zijn 2de zomer na zijn vormgeving.

DSCF4949.jpg

This tree needs only light maintenance but still of significance for further development.

Deze boom vraagt een lichtere onderhoud maar wel belangrijk voor de verdere opbouw.

DSCF4951.jpg

Branches that are too long are cut short as far as the new inner growth.

Te lange takken worden nu ingekort net achter de nieuwe binnengroei.

DSCF4963.jpg

Detail of the pruning.  This kind of trim is performed to stimulate the inner development and can be repeated a few years in a row.

Detail van het snoeiwerk. Dit noemen we een snoei voor de ontwikkeling van de binnenopbouw en kan enkele jaren worden herhaald.

Taxus cuspidata yamadori.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF3682.jpg

This Taxus bunjin has had a strong growth this year, so now we will emphasise the basic form by pruning.

Deze Taxus bunjin heeft een goede groei gehad deze zomer, het is nu tijd om de basisvorm te versterken door snoei.

DSCF3689.jpg

Detail of pruned branches, this complements ramification and stimulates the inner buds.  Notice that, for bunjin styling accurate selection and thinning out is imperative.

Detail van de gesnoeide takken, dit is een goede aanvulling op de vertakking en stimuleert nu de binnenknoppen. Let op in dit geval voor de bunjin stijl moet goed worden geselecteerd en uitgedund.

Taxus cuspidata chuhin.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF3941.jpg

This Taxus cuspidata had its innitial styling last year and now it was time for its first pruning.

Deze Taxus cuspidata kreeg vorig jaar zijn eerste vormgeving en nu was het tijd voor de eerste snoei.

DSCF3943.jpg

As this takes place, the work is mainly done on the outer parts of the tree. The new branches on top are very welcome and are being preserved for the creation of a crest.

Bij de eerste snoei wordt vooral op de buitenzijde van de boom gewerkt. De nieuwe takken bovenaan zijn nu welkom en worden behouden voor het creëren van een top.