Creativiteit en harmonie.

Creativiteit en harmonie alles begint met een vaag idee, dan verzamel je wat materiaal en dan kan er creatief gewerkt worden.

Voorkant

Achterkant.

Zijkant

Andere zijkant

Dit is een fragment uit een mediterrane streek, dode afgestorven Jeneverbessen (dode houd), een ruwe rotsachtige ondergrond (slab van Jan Culek), jonge Jeneverbessen die platgedrukt zijwaarts groeien maar toch niet de bodem bedekken, een groep jonge Quercus Ilex die de voorstelling maakt van een klein bos die zich aan het ontwikkelen is en dit alles aangevuld met een varia aan grassen en varens.

Dus een ooit afgestorven gebied door natuurlijke omstandigheden (bvb brand…) en die terug al enkele jaren met jong leven bezaaid is en terug mooi aan het ontwikkelen is.

Try out line up op de “Kei Bonsai Kai” Ten.

Hoe dichter we bij de datum van de tentoonstelling komen hoe meer ideeën om iets extra neer te zetten.

We gaan een volledige tafel met de beste “K.B.K.” bomen, die bij mekaar passen en dus ook als één opstelling kunnen samen staan in één line up tentoon stellen.

Dit kan enkel doorgaan als volgende “K.B.K.’ers” hieraan willen meewerken: Joachim DC., Patrick VCr., Patrick VDK., Luc VD, Danny U, Stefan Str. en Jan C.

De uiteindelijke doelstelling is om met deze totaal opstelling te kijken of we het “Europese exhibition level” halen. Dus onze leden met rijpe bomen van dit niveau die dan ook nog eens willen meedoen aan een internationale tentoonstelling (in België) kunnen dit nu helpen realiseren.

Bij onze nieuwe generatie zitten er zeker meer dan gemotiveerde en getalenteerde leden om dit waar te maken, maar daar missen we nog de oude, rijpe karakterbomen die aan dit steeds stijgende Internationale niveau gaan voldoen.

“Kei Bonsai Kai” Ten.

Voor de start van iedere “K.B.K.” Ten van de afgelopen jaren, en nu nog steeds, zijn het terug de anciens die zelf vervroegd contact opnemen om de voorbereidingen van de opbouw te starten. Freddy neemt nog altijd zijn verantwoordelijkheid op om het uitbekledingsmateriaal uit te sorteren en klaar te zetten. Nog steeds is er geen opvolging die zich daar voor aanmeld. Samen met Patrick hebben ze al een eerste planning klaar hoe ze dit gaan aanpakken. Zaterdag aanstaande worden de doeken uit gesorteerd en worden de grote lijnen van de tentoonstellingsruimte en enkele extra display ruimtes, die wat specialere aankleding vragen, bekeken en besproken. We proberen alle ruw bouw materiaal klaar te zetten tegen de twee dagen dat de opbouw moet beginnen. Ook het verplaatsen van eventuele bonsai en kusamono wordt besproken. Ideaal is dat er minimaal 4 mensen de ganse planning uit hun hoofd kennen zodat we zaterdag 25 september en zaterdag 2 oktober, de twee dagen van opbouw, 4 teams kunnen samen stellen met telkens iemand die dit kan coördineren. Dit is vroeger dan vooropgesteld maar eigenlijk hebben we dit altijd al gedaan om goed voorbereid aan die twee opbouw zaterdagen te kunnen beginnen. Als er mensen zijn die zich daarvoor geroepen voelen neem dan met ons contact op om nu zaterdagnamiddag een paar uurtjes, tussen 14u en 16u dit alles te bepreken en te bekijken.

Workshop.

We zijn nog steeds bezig met het opleiden van beginners. Als beginner onze eerste info verwerken en daar 1/3 van onthouden en onmiddellijk gebruiken in je eerste workshop is de boodschap.

Liefhebbers voorzien van info en materiaal op maat en ze vertrouwd maken met onze manier van werken.

De afgelopen 45 jaar heb ik waarschijnlijk meer dan 5000 liefhebbers minstens 1 à 2 maal op les gehad.

Op onze Ten vind je dan ook de witte raven die het hier 20, 30 en sommigen 40 jaar hebben volgehouden.