Big Carpinus coreanum.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF1859.jpg

We did a thorough check-up regarding Bruno’s winter pruning on his Carpinus coreanum. The goal to create a fine, dense ramification like one can find on trees in Japan came close for Bruno. Until he found out that our springs start too late and our summers are too unstable in comparison to eastern climats.

Bruno’s Carpinus coreanum werd even grondig nagelopen op wintersnoei. Het doel een nog fijnere vertakking te maken zoals in Japan was voor Bruno dichtbij. Tot hij te horen kreeg dat ons voorjaar te laat begint en onze zomer te onstabiel is.

DSCF1949.jpg

So from then on we continued to work on the tree aiming at gradually improving the ramification little by little. Bruno was able to put his big dream well in perspective.

Toen zijn we maar gewoon verder gegaan met het oog op telkens een beetje meer fijne vertakking en Bruno kon zijn grote droom goed relativeren.

DSCF1996.jpg

If you know how to deal with it every year,  you can accomplish fine inner-  and outer ramification,  even in our climat. The only thing is that you mustn’t expect both of them to appear  simultaneously in the same year. You will save that for the final phase. Keep it up Bruno.

Als je weet hoe je het ieder jaar aanpakt kan je zelfs in ons klimaat mooie winst maken op fijne binnen- en buitenvertakking. Je mag ze alleen niet hetzelfde jaar gelijkertijd verwachten, dit spaar je op voor de eindfase. Goe bezig Bruno.

 

Small Juniperus Itoigawa.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF9198.jpg

This little pre-styled cascade Juniper is now a few years in its cultivation pot and we are going to take a look whether we can find a definite shape in it to build upon further.

Deze kleine Juniperus is in cascadestijl pre gevormd, zit nu enkele jaren in een kweekpot en we gaan nu kijken of er al een vaste vorm in te vinden is om mee verder te bouwen.

DSCF9202.jpg

The trunk’s main character has a nice continuously moving line, thicker branches are well distributed. This little tree is all ready for it.

Het hoofdkarakter van de stam heeft een mooie doorlopende bewegende lijn, dikkere takken zijn goed verdeelt. Dit boompje is er helemaal klaar voor.

DSCF9447.jpg

Now we still have to give it the right pot next spring and there you’ll have a beautiful little accompanying tree.

Nu nog de juiste pot in het voorjaar en hier staat een mooi bijzetboompje.

Cotoneaster.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF9171.jpg

Cotoneaster with thick trunks are being made as small as possible. This one has been air layered in order to obtain a better rootbase and a smaller tree.

Cotoneaster met dikke stammen worden nu zo klein mogelijk gemaakt. Dit exemplaar is bovengronds afgelegd voor betere wortelvoet en een kleinere boom.

DSCF9224.jpg

All looks well, white root tips are growing underneath the keto. The air layering succeeded but we leave everything in place a while longer until the roots will be visible on the surface.

O.K., witte wortelpuntjes groeien onder de keto, marcotage gelukt maar blijft nog wat langer zitten tot de wortels tot buiten zichtbaar zijn.

DSCF9274.jpg

Pruned back and wired. Next step it will become even more compact, when the air layered part of the trunk will show the right proportions.

Kort teruggesnoeid en open bedraad. Volgende stap wordt dit nog compacter, als het gemarcoteerde stamgedeelte de juiste proportie aangeeft.

Deadwood on a small Buxus.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF0435.jpg

A year ago, the first pre styling was done on this Buxus. The straight part that was a branch before is now being transformed into “driftwood”.

De pre vormfase van deze kleine Buxus is al één jaar geleden gebeurd. Het rechte gedeelte waarvan één lange rechte tak is blijven staan wordt nu omgevormd tot “driftwood”.

DSCF0596.jpg

Movement is being created by fraising. It is best to do this now before there’s going to be more ramification of foliage that might get in the way of doing so. This is going to be something rather special.

Er wordt gefreesd tot er beweging wordt gecreëerd. Dit is een stap die nu moest worden uitgevoerd voor er de komende jaren teveel vertakkingen en groen in de weg komen te zitten. Dit wordt wel iets speciaal.

Juniperus squamata Blue Star.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF0378.jpg

This Juniperus squamata Blue Star originated from an old garden plant. The variety itself doesn’t thicken a lot in the trunk but most of the time there are multiple ones, it is a slow growing dwarf conifer. This one can well be 17 to 20 years old. This project was started three years ago and now we will style it a step further.

Deze Juniperus squamata Blue Star is afkomstig van een oude tuinplant. De soort zelf maakt niet echt stamdikte maar is veelal meerstammig, het is een traag groeiende dwergconifeer. Dit exemplaar kan tussen 17 à 20 jaar oud zijn. Dit project werd een drietal jaar geleden opgestart en wordt nu doorgevormd.

DSCF0572.jpg

With a fine detailed wiring this styling will obtain a fixed shape. The little hand-made pot is perfect for this tree and its style.

Met een goed gedetailleerde bedrading krijgt deze opbouw een vaste vorm. Het handgemaakt potje is perfect voor deze boom en stijl.

DSCF0653.jpg

The last details in the top. When this is carried out well, meaning keeping it tidy in the needles and following up the new growth in a correct way, then this will become a project in a very nice size.

Laatste details in de top, als dit goed wordt onderhouden  dat wil zeggen naaldzuiver en groeipunten opvolgen op de correcte manier dan wordt dit een te volgen boom in een zeer mooie maat.