Bedraden

Bedraden

Alle gangbare maten aluminium- en koperdraad zijn bij ons ten allen tijde beschikbaar.


Wiring

Aluminum and copper wire in all thickness is available at all times.


Ligature

Tous les diamètres courants de fil aluminium et cuivre sont disponibles à tout moment.