Data Workshops – Dates Ateliers

Voorwaarden voor volgen van workshops onder leiding van Danny Use.

Workshops worden georganiseerd voor onze klanten/leerlingen om de door hen hier aangekochte bomen (of bomen hier reeds onder begeleiding),  onder professionele leiding naar een hoger niveau op te bouwen. Een boom opbouwen naar beter niveau vraagt een opvolging van gemiddeld twee maal per jaar hier op workshops anders heeft het geen zin. Wanneer u de keuze maakt om de boom zelf of onder leiding van iemand anders op te bouwen of om de opbouwfase te onderbreken voor een jaar of langer,  heeft het geen zin meer om er daarna terug mee op workshop te komen. Eenmalige stylingsworkshops en daarna hier geen opvolging doen we niet. Wij willen onze plaatsen reserveren voor onze klanten die onze manier van opbouw vanaf aankoop willen volgen.

Voor een eerste deelname of voor opstart nieuw project vragen wij u persoonlijk langs te komen in de zaak, alles kan dan besproken worden en eventueel een datum voor een workshop ingepland.

Bedankt voor uw begrip.
Wij zijn gesloten tussen 12u & 13u, tenzij anders vermeld.
Klik hier voor meer info over de geschikte periode voor werkzaamheden op uw bomen

Er kunnen ook nieuwe bomen/projecten opgestart worden op de workshops, behalve op specifieke verpotting workshops.


 

Data workshops.

Zaterdag 7 juli van 9u15 tot 13u, thema workshop: accent planten creaties.
Lesgeld 15€ p/persoon, de plantjes en potjes… worden op de dag vd workshop hier aangekocht.
Wij zorgen voor een variatie van zeer interessante soorten en materialen (potjes…).
Benodigdheden: Keto & akadama & gaas (kan ook hier worden aangekocht) en
emmer om te mengen en mos.
Les kan doorgaan indien 10 personen.

Franky DM., Bart DH, David R., Hannes R., Dieter VDG., Werner G., Pieter VL., Kenny DBl , Thomas, Brecht V. Alain DB.,

Vrijdag 13 juli van 13u15 tot 17u, onderhoudsles.
Lesgeld 35€ p/persoon.

Franky DM., Philippe Tr., Frieda J., Johan B., Werner G., Brecht V. Alain DB., Rudy VDW.

VOLZET.

De workshops kunnen doorgaan indien volzet.
Er volgen nog meerdere data later.
Indien alle data volzet zijn mogen er altijd suggesties worden gedaan, we bekijken dan of het mogelijk is.

INSCHRIJVEN KAN PER MAIL NAAR ginkgo1@telenet.be


Conditions pour prendre des ateliers sous la direction de Danny Use.

Des ateliers sont organisés pour nos clients / étudiants pour construire les arbres qu’ils ont achetés ici (ou les arbres ici déjà sous guidance) sous la direction d’un professionnel pour les construire vers un plus haut niveau. Construire un arbre vers un meilleur niveau nécessite un suivi d’une moyenne de deux fois par an ici sur les ateliers, sinon cela n’a aucun sens. Quand vous faites le choix de construire l’arbre vous-même ou sous la direction de quelqu’un d’autre ou d’interrompre la phase de construction pendant un an ou plus, cela n’a aucun sens d’y revenir par la suite. Nous voulons réserver nos places pour nos clients qui veulent suivre notre façon de construire à partir de l’achat.

Pour une première participation ou pour le démarrage d’un nouveau projet, nous vous demandons de venir dans notre bonsai centre en personne, tout peut alors être discuté et éventuellement une date pour un atelier prévu.

Merci pour votre compréhension.

Nous sommes fermés entre 12h et 13h
Cliquez ici pour plus d’info sur les meilleures périodes d’intervention sur vos arbres


Dates ateliers

Samedi 7 juillet de 9h15 tot 13h, atelier thématique: créations de plantes d’accents.
Prix cours 15€ p/p.
Nous fournissons une variation de types de plantes et de matériaux très intéressants.
Nécessaire: Keto & akadama & grillage (peut également être acheté ici) et
seau pour mélanger et de la mousse.
La leçon peut se faire si inscriptions de 10 personnes.

Franky DM., Bart DH., David R., Hannes R., Dieter VDG., Werner G., Pieter VL., Kenny DBl, Thomas, Brecht V., Alain DB.,

Vendredi 13 juillet de 13h15 tot 17h, cours d’entretien.
Prix cours 35€ p/p.

Franky DM., Philippe Tr., Frieda J., Johan B., Werner G., Brecht V., Alain DB., Rudy VDW.

COMPLET.

Vous pouvez vous inscrire par mail à ginkgo1@telenet.be