Data Workshops – Dates Ateliers

Voorwaarden voor volgen van workshops onder leiding van Danny Use.

Workshops worden georganiseerd voor onze klanten/leerlingen om de door hen hier aangekochte bomen (of bomen hier reeds onder begeleiding),  onder professionele leiding naar een hoger niveau op te bouwen. Een boom opbouwen naar beter niveau vraagt een opvolging van gemiddeld twee maal per jaar hier op workshops anders heeft het geen zin. Wanneer u de keuze maakt om de boom zelf of onder leiding van iemand anders op te bouwen of om de opbouwfase te onderbreken voor een jaar of langer,  heeft het geen zin meer om er daarna terug mee op workshop te komen. Eenmalige stylingsworkshops en daarna hier geen opvolging doen we niet. Wij willen onze plaatsen reserveren voor onze klanten die onze manier van opbouw vanaf aankoop willen volgen.

Voor een eerste deelname of voor opstart nieuw project vragen wij u persoonlijk langs te komen in de zaak, alles kan dan besproken worden en eventueel een datum voor een workshop ingepland.

Bedankt voor uw begrip.
Wij zijn gesloten tussen 12u & 13u, tenzij anders vermeld.
Klik hier voor meer info over de geschikte periode voor werkzaamheden op uw bomen

Er kunnen ook nieuwe bomen/projecten opgestart worden op de workshops, behalve op specifieke verpotting workshops.


Data workshops.

Vrijdag 14 december van 13u15 tot 17u, workshop.
Lesgeld 35€ p/persoon.

Bart DH,  Brecht V., David R., Nathan V., Elie S., Nico & Fried Meu.

VOLZET.

Zaterdag 15 december van 9u15 tot 13u.

THEMA WORKSHOP Loofbomen:

Loofbomen projecten vanaf 50€ tot 200€- Uitkiezen materiaal vanaf 8u45 tot 9u15.
GEEN LESGELD – LES GRATIS.

Loofbomen projecten (reeds opgestarte projecten) vanaf 125€  of kwaliteitsbomen vanaf 400€ – Uitkiezen na afspraak.
GEEN LESGELD – LES GRATIS.

OF

THEMA WORKSHOP ACER PROJECTEN, uitkiezen na afspraak.

Acer projecten vanaf 300€.
GEEN LESGELD – LES GRATIS.

Acer projecten uit onze projectenkwekerij, daar staan heel mooie foutloze bomen klaar om aan collecties toe te voegen. Deze krijgen vanaf nu hun afwerking. De prijzen variëren volgens maat en kwaliteit, maar zijn interessant in verhouding tot de kwaliteit. De bomen kunnen vanaf nu worden gereserveerd voor de workshop, wij vragen enkel een voorschot van 100€, het saldo kan betaald worden de dag van de workshop. Dit is een unieke kans om een reeds zeer goede Acer op te starten.

Loofbomen: Liquidambar (Amberboom), Quercus (Eik), Ulmus procera (Engelse veldiep), Tilia (Zomerlinde), Acer palmatum (Japanse Esdoorn), Acer campestre, Acer buergerianum, Zelkova serrata, Fagus sylvatica (rode & groene beuk), Crataegus (rode & witte meidoorn), Ginkgo biloba, Carpinus betulus, Nothofagus (schijnbeuk).

Loofbomen: met reeds opgestart materiaal, in bonsai pot, u wint daar minimum 4 jaar mee.

Loofbomen: Er staan ook beter kwaliteitsbomen aan interessante prijzen voor de kwaliteit van 400€ tot 2000€. Voor deze bomen gelieve op voorhand te kiezen, wij vragen enkel een voorschot van 100€, het saldo kan betaald worden de dag van de workshop.

Robbe B. (loofbomen),

U kan ook inschrijven met reeds aangekochte bomen.

Lesgeld is dan 35€.

Vi – Khai LY (Jun & Acer 35€ lesgeld), Joachim DC. (35€ lesgeld), Franco F. (35€ lesgeld), Werner G (35€ lesgeld), Lieven Bl. (35€ lesgeld) & Jeroen DGr.

VOLZET.

Vrijdag 21 december van 13u15 tot 17u, workshop.
Lesgeld 35€ p/persoon.

Nico, Philipp Tr., Luc VD, Arlette & Kurt VB. & Werner G.

1 plaats vrij.

Zaterdag 22 december van 9u15 tot 13u, workshop leren bedraden of oefenen bedrading voor beginners en workshop voor licht gevorderden “doorbedraden” van opgestarte bomen.
Lesgeld 35€ p/persoon.

Voor de totaal beginners en/of beginners die nog oefening bedrading willen,  is er voldoende keuze aan materiaal vanaf 35€ à 50€ tot 125€ voor de voorgekweekte plant voor bonsai in bvb Pinus penthaphylla, Juniperus chinensis, Juniperus Itoigawa, Juniperus chinensis media blaauw, Juniperus chinensis parsonii, Juniperus squamata, Larix….Werkmateriaal, draad,….kan ter plaarse worden aangeschaft.

Voor de iets meer gevorderden, doorbedraden van opgestart materiaal.

Marina B., Stephanie DW., Kenny Pl.

Thomas & Kenny DBl. & Danny DMe. & Dieter VDG: doorvormingen

VOLZET.

Donderdag 27 december van 13u15 tot 17u, workshop.
Lesgeld 35€ p/persoon.

Stijn VH., Koen GH., Gonda,  Tom H., Timmy Gh., Freddy VN. & Pieter VL

VOLZET.

Vrijdag 28 december van 10u30 tot 12u30 en van 13u tot 15u, workshop.
Lesgeld 35€ p/persoon.

Kurt VBr., Stijn Str., Frederik DB., Koen Gh., Lieve VH, Christophe H. & Jelle VLo.

VOLZET.

Zaterdag 29 december van 09u15 tot 13u, workshop.
Lesgeld 35€ p/persoon.

Nico, Johan M., Davy D’H., Nick DG., Hélène V. & Dieter VDG & Jacques Dem.

VOLZET.

Vrijdag 4 januari “ONE TO ONE” van 13u – ……

Lesgeld 40€/u

Steve Cuy. (Larix bos).

VOLZET

Zaterdag 5 januari 2019 van 13u15 tot 17u – THEMA WORKSHOP ACER PROJECTEN.    Uitkiezen materiaal best op voorhand na afspraak met Danny.
GEEN LESGELD – LES GRATIS.

Acer projecten uit onze projectenkwekerij, daar staan heel mooie foutloze bomen klaar om aan collecties toe te voegen. Deze krijgen vanaf nu hun afwerking. De prijzen variëren volgens maat en kwaliteit, maar zijn interessant in verhouding tot de kwaliteit. De bomen kunnen vanaf nu worden gereserveerd voor de workshop, wij vragen enkel een voorschot van 100€, het saldo kan betaald worden de dag van de workshop. Dit is een unieke kans om een reeds zeer goede Acer op te starten.

Pieter VL., Dieter VDG., Stefaan DWi, Luc Ro., Rob Pro., Johan M., Giovanni DP., Jeroen DGr  & Lieve VH.

VOLZET.

Zaterdag 19 januari 2019 van 9u15 tot 13u, workshop.
Lesgeld 35€ p/persoon.

Bart DH., Pieter VL., Marnic DT., Philippe Tr., Stefaan V. & Brecht V.

VOLZET.

Vrijdag 25 januari 2019 van 13u15 tot 17u, workshop.
Lesgeld 35€ p/persoon.

Rudy VDW., Stijn VH., Elie S., Olivier, Nathan V. & Tom H.

VOLZET.

Maandag 28 januari 2019 van 13u15 tot 17u, workshop.
Lesgeld 35€ p/persoon.

Rudy VDW, Lieve VH., Robbe B., Brecht V., Christophe H. & Koen GH.

VOLZET.

Zaterdag 2 februari 2019 van 13u15 tot 17u – THEMA WORKSHOP Taxus, Cedrus, Larix, Metaseqoia of Taxodium. Uitkiezen materiaal best op voorhand na afspraak met Danny.
GEEN LESGELD – LES GRATIS.

Taxus met oude voor gekweekte planten vanaf 125€ of Taxus yamadori vanaf 750€.

Cedrus Atlantica Glauca of Libannii of Brevifolia vanaf 125€.

Naaldverliezende coniferen Larix vanaf 50€ tot 250€, Metaseqoia vanaf 75€, Taxodium vanaf 125€.

Rob Pro., Denis (Larix kiezen), Franky DM (Taxus kiezen),

3 plaatsen vrij.

Vrijdag 15 februari 2019 van 13u15 tot 17u, workshop.
Lesgeld 35€ p/persoon.

Fabbro., Philippe Tr., Elie S., Arlette, Werner G. & Luc VD & Tom Ha.

VOLZET.

Zaterdag 16 februari 2019 van 9u15 tot 13u, workshop.
Lesgeld 35€ p/persoon.

Annette, Stijn Str., Stefaan DWi., Franky DM., Bart DH., Brecht V. & Nico.

VOLZET.

Zaterdag 23 februari 2019 van 9u15 tot 13u, workshop.
Lesgeld 35€ p/persoon.

Bart DH., Pieter VL., David R., Marnic DT., Peter Mal. & Ferre & Quinten DW

VOLZET.

Maandag 25 februari 2019 van 13u15 tot 17u, workshop.
Lesgeld 35€ p/persoon.

Lieve VH., Robbe B., Danny DMeu., Luc VD., Brecht V. &  Rudy VDW.

VOLZET.

De workshops kunnen doorgaan indien volzet.
Er volgen nog meerdere data later.
Indien alle data volzet zijn mogen er altijd suggesties worden gedaan, we bekijken dan of het mogelijk is.

INSCHRIJVEN KAN PER MAIL NAAR ginkgo1@telenet.be


Conditions pour prendre des ateliers sous la direction de Danny Use.

Des ateliers sont organisés pour nos clients / étudiants pour construire les arbres qu’ils ont achetés ici (ou les arbres ici déjà sous guidance) sous la direction d’un professionnel pour les construire vers un plus haut niveau. Construire un arbre vers un meilleur niveau nécessite un suivi d’une moyenne de deux fois par an ici sur les ateliers, sinon cela n’a aucun sens. Quand vous faites le choix de construire l’arbre vous-même ou sous la direction de quelqu’un d’autre ou d’interrompre la phase de construction pendant un an ou plus, cela n’a aucun sens d’y revenir par la suite. Nous voulons réserver nos places pour nos clients qui veulent suivre notre façon de construire à partir de l’achat.

Pour une première participation ou pour le démarrage d’un nouveau projet, nous vous demandons de venir dans notre bonsai centre en personne, tout peut alors être discuté et éventuellement une date pour un atelier prévu.

Merci pour votre compréhension.

Nous sommes fermés entre 12h et 13h
Cliquez ici pour plus d’info sur les meilleures périodes d’intervention sur vos arbres


Dates ateliers.

Vendredi 14 decembre de 13h15 à 17h, atelier/workshop.
Prix cours 35€ p/personnes.

Bart DH., Brecht V., David R., Nathan V., Elie S., Nico & Fried Meu.

COMPLET

Samedi 15 decembre de 9h15 à 13h – WORKSHOP Thématique Arbres à Feuilles.      Choisir le matérielle à partir de 8h45 jusqu’à  9h15.
Pas de frais pour le cours même –  Cours gratuit, juste le prix du matérielle/arbre.

Arbres projects à partir de 50€ à 200€.

Liquidambar (Amberboom), Quercus (Eik), Ulmus procera (Engelse veldiep), Tilia (Zomerlinde), Acer palmatum (Japanse Esdoorn), Acer campestre, Acer buergerianum, Zelkova serrata, Fagus sylvatica (rode & groene beuk), Crataegus (rode & witte meidoorn), Ginkgo biloba, Carpinus betulus, Nothofagus (schijnbeuk).

Robbe B.,

Vous pouvez vous inscrire avec des arbres déjà acheter avant.

Prix cours alors 35€.

Vi – Khai LY (Jun & Acer 35€  frais de cours), Joachim DC (35€ frais cours), Franco F (35€ cours), Werner G. (35€ cours), Lieven Bl. (35€ cours) & Jeroen DG.

COMPLET.

Vendredi 21 décembre de 13h15 à 17h, atelier/workshop.
Prix cours 35€ p/personnes.

Nico, Philippe Tr., Luc VD, Arlette & Kurt VB. & Werner G.

1 place de libre.

Samedi 22 décembre de 9h15 à 13h, atelier/workshop pour débutants: apprendre à ligaturer et atelier pour plus avancés: 2ème, 3ème ligature sur un arbre.
Prix cours 35€ p/personnes.

Pour les débutants, il y a un choix suffisant de matériel de 35 € à 50 € à 125 € pour la plante pré-cultivée pour bonsaï dans, par exemple, Pinus penthaphylla, Juniperus chinensis, Juniperus Itoigawa, Juniperus chinensis média bleu, Juniperus chinensis parsonii, Juniperus squamata, Larix .. ..Le matériel de travail, fil, …. peut être acheté pour sur place lors du cours

Pour les plus avancés leurs arbres déjà commencer 2ème, 3ème ligaturage….

Marina B.,Stephanie DW., Kenny Pl.,

Thomas & Kenny DBL. & Danny DMe. & Dieter VDG.

COMPLET.

Jeudi 27 décembre de 13h15 à 17h, atelier/workshop.
Prix cours 35€ p/personnes.

Stijn VH., Koen Gh., Gonda, Tom H., Timmy Gh., Freddy VN. & Pieter VL

COMPLET.

Vendredi 28 décembre de 10h30 à 12h30 et de 13h à 15h, workshop/atelier.
Prix cours 35€ p/p.

Kurt VB., Stijn Str., Frederik DB., Koen Gh., Lieve VH, Christophe H. & Jelle VLo.

COMPLET.

Samedi 29 décembre de 09h15 à 13h, atelier/workshop.
Prix cours 35€ p/personnes.

Nico, Johan M., Davy D’H., Nick DG., Hélène V. & Dieter VDG. & Jacques Dem.

COMPLET.

Vendredi 4 janvier “ONE TO ONE” de 13h – ……
Prix cours 40€/h

Steve Cuy. (Forêt Larix).

COMPLET.

Samedi 5 janvier 2019 de 13h15 à 17h – WORKSHOP Thématique “Projects ACER”.    Le matérielle peut être choisit d’avance après rendez-vous avec Danny.
Pas de frais pour le cours même –  Cours gratuit, juste le prix du matérielle/arbre.

Projets Acer de notre “Pépinière de Projets”, il y a de très beaux arbres prêts à être ajoutés aux collections. A partir de maintenant, ils sont prêts à finir. Les prix varient en fonction de la taille et de la qualité, mais sont intéressants en termes de qualité. Les arbres peuvent être réservés dès maintenant pour l’atelier, nous demandons seulement un acompte de 100 €, le solde pouvant être payé le jour de l’atelier. C’est une occasion unique de démarrer un très bon Acer.

Pieter VL., Dieter VDG., Stefaan DWi, Luc Ro., Rob Pro., Johan M., Giovanni DP, Jeroen DGr  & Lieve VH.

Complet.

Samedi 19 janvier 2019 de 9h15 à 13h, atelier/workshop.

Prix cours 35€ p/personnes.

Bart DH., Pieter VL., Marnic DT., Philippe Tr., Stefaan V. & Brecht V.

COMPLET.

Vendredi 25 janvier 2019 de 13h15 à 17h, atelier/workshop.
Prix cours 35€ p/personnes.

Rudy VDW., Stijn VH., Elie S., Olivier Neu.,  Nathan V. & Tom H.

COMPLET.

Lundi 28 janvier 2019 de 13h15 à 17h, atelier/workshop.
Prix cours 35€ p/personnes.

Rudy VDW., Lieve VH., Robbe B., Brecht V., Christophe H. & Koen GH.

COMPLET.

Samedi 2 février 2019 de 13h15 à 17h – WORKSHOP thématique Taxus, Cedrus, Larix, Metaseqoia ou Taxodium. Matérielle (plantes) peut être choisi d’avance après rendez-vous avec Danny.
Pas de frais pour le cours.

Taxus vieilles plantes cultivés pour bonsai à partir de 125€ ou Taxus yamadori à partir de 750€.

Cedrus Atlantica Glauca ou Libannii ou Brevifolia à partir de 125€.

Conifères à feuilles caduques: Larix à partir de 50€ à 250€, Metaseqoia à partir de 75€, Taxodium à partir de 125€.

Rob Pro., Dennis., Franky DM (Taxus),

3 places de libre.

Vendredi 15 février 2019 de 13h15 à 17h, atelier/workshop.
Prix cours 35€ p/personnes.

Fabbro., Philippe Tr., Elie S., Arlette, Werner G. & Luc VD. & Tom Ha.

COMPLET.

Samedi 16 février 2019 de 9h15 à 13h, atelier/workshop.
Prix cours 35€ p/personnes.

Annette, Stijn Str., Stefaan DWi., Franky DM., Bart DH., Brecht V. & Nico

COMPLET.

Samedi 23 février 2019 de 9h15 à 13h, workshop.
Prix cours 35€ p/p.

Bart DH., Pieter VL., David R., Marnic DT., Peter Mal. & Ferre & Quinten DW

VOLZET.

Lundi 25 février 2019 de 13h15 à 17h, atelier/workshop.
Prix cours 35€ p/personnes.

Lieve VH, Robbe B., Danny DMeu., Luc VD., Brecht V. & Rudy VDW.

 COMPLET.

Vous pouvez vous inscrire par mail à ginkgo1@telenet.be