Data Workshops – Dates Ateliers

Voorwaarden voor volgen van workshops onder leiding van Danny Use.

Workshops worden georganiseerd voor onze klanten/leerlingen om de door hen hier aangekochte bomen (of bomen hier reeds onder begeleiding),  onder professionele leiding naar een hoger niveau op te bouwen. Een boom opbouwen naar beter niveau vraagt een opvolging van gemiddeld twee maal per jaar hier op workshops anders heeft het geen zin. Wanneer u de keuze maakt om de boom zelf ( thuis zelf beslissingen neemt en zaken doet die niet besproken zijn) of onder leiding van iemand anders op te bouwen of om de opbouwfase te onderbreken voor een jaar of langer,  heeft het geen zin meer om er daarna terug mee op workshop te komen. Eenmalige stylingsworkshops en daarna hier geen opvolging doen we niet. Wij willen onze plaatsen reserveren voor onze klanten die onze manier van opbouw vanaf aankoop willen volgen.

Voor een eerste deelname of voor opstart nieuw project vragen wij u persoonlijk langs te komen in de zaak, alles kan dan besproken worden en eventueel een datum voor een workshop ingepland.

Bedankt voor uw begrip.

Wij zijn gesloten tussen 12u & 13u, tenzij anders vermeld.

Klik hier voor meer info over de geschikte periode voor werkzaamheden op uw bomen

Er kunnen ook nieuwe bomen/projecten opgestart worden op de workshops, behalve op specifieke verpotting workshops.


Data workshops.

WORKSHOPS KUNNEN OP REEDS OPGESTARTE BOMEN die moeten opgevolgd OF OP NIEUW AANGEKOCHTE BOMEN.

Dates ateliers.

Vrijdag 06 december 2019 van 13u15 – 17u.

Workshop op eigen bomen 

OF

Startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Danny DM., Patrick VDK., Elie S., Marina B., Freddy VN, Koen Ro. & Luv VD.

VOLZET.

Zaterdag 7 december 2019 van 9u15 – 13u.

Workshop op eigen bomen

OF

Startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Philippe tr. , Nico, Marnic DT., Rob Pr., Rik DPr., Danny DM. & Davy D.

VOLZET.

Vrijdag 13 december 2019 van 13u15 – 17u.

Workshop op eigen bomen 

OF

Startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Franky DM., Arlette, Gonda (opstart Ilex serrata), Stefaan V., Stijn Str., Kurt VB. & Walter Cl (Bos maken).

VOLZET.

Zaterdag 14 december 2019 van 9u15 – 13u.

Workshop op eigen bomen

OF

Startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Gonda, Dennis F., Pieter VL., Jef PC., Fabbro., Rob Pr. & Bart DH.

VOLZET.

Vrijdag 20 december 2019 van 13u15 – 17u.

Workshop op eigen bomen

OF

Startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Danny DM., Rudy VDW, Brecht V., Etienne, Reinhilde, Bruno Dh. & Robbe B.

VOLZET.

Maandag  23 december 2019 van 9u15 – 13u. 

Workshop op eigen bomen

OF

Startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Nico, Olivier VM., Tom H., Giovanni DP., Patrick VCr., Brendy VH. & Ferre & Nick DG.

VOLZET.

Vrijdag 27 december 2019 van 13u15 – 17u.

Workshop op eigen bomen

OF

Startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Nico, Giovanni DP., Bruno Dh., Kurt VBr., Dirk H. & Brecht V. & Luc VD

VOLZET

Zaterdag 28 december 2019 van 9u15 – 13u.

Workshop op eigen bomen

OF

Startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Nico, Pieter VL., Dennis F., Annette, Marnic DT, Patrick VCr. & Ferre

VOLZET.

Vrijdag 3 januari 2020 van 13u15 – 17u.

Workshop op eigen bomen 

OF

Startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Tim V. (beginner), Bart DH., Dieter VDG., Christophe H., Tom Ha., David R. & Luc Ro. & Kenny DBl.

VOLZET.

Zaterdag 4 januari 2020 van 9u15 – 13u.

Workshop op eigen bomen

OF

Startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Peter DJ, Philippe Tr.,Broos (Larix), Jacques DM, Dieter VDG., Bart DH. & Kenny DBL.

VOLZET.

Maandag 6 januari 2020 van 13u15 – 17u.

Workshop op eigen bomen 

OF

Startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Elie S., Gonda, Peter VRi.,

4 plaatsen vrij.

Vrijdag 10 januari 2020 van 13u15 – 17u.

Workshop op eigen bomen 

OF

Startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Tom Co., Patrick VDK., Kurt VB, Didier Lecl, Freddy VN, Johny DV. & Broos M

VOLZET.

Zaterdag 11 januari 2020 van 9u15 – 13u.

Workshop op eigen bomen

OF

Startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Philippe Tr., Stefaan Dwi., Stijn VDA., Ferre, Dennis, Kenny Pl. & Kurt Ba.

VOLZET.

Donderdag 27 februari 2020 dag workshop olv Ryan Neil.

Lesgeld 250€. Maximum 8 deelnemers.

Startplant op voorhand uit te kiezen tijdens openingsdagen op afspraak.

Tom C. (jun sab + WSCH VOLDAAN), Dieter VDH., Pieter VL. (WSH voldaan), Jef P.C. (WSH voldaan), Stefaan DWi.(plant gekozen+WSH voldaan), Nico (plant gekozen+WSH voldaan), Niek DJ (WSH voldaan) & Gerry Ves. (WSH voldaan).

VOLZET.

De workshops kunnen doorgaan indien volzet.

Er volgen nog meerdere data later.

Indien alle data volzet zijn mogen er altijd suggesties worden gedaan, we bekijken dan of het mogelijk is.

INSCHRIJVEN KAN PER MAIL NAAR ginkgo1@telenet.be


Conditions pour prendre des ateliers sous la direction de Danny Use.

Des ateliers sont organisés pour nos clients / étudiants pour construire les arbres qu’ils ont achetés ici (ou les arbres ici déjà sous guidance) sous la direction d’un professionnel pour les construire vers un plus haut niveau. Construire un arbre vers un meilleur niveau nécessite un suivi d’une moyenne de deux fois par an ici sur les ateliers, sinon cela n’a aucun sens. Quand vous faites le choix de construire l’arbre vous-même ou sous la direction de quelqu’un d’autre ou d’interrompre la phase de construction pendant un an ou plus, cela n’a aucun sens d’y revenir par la suite. Nous voulons réserver nos places pour nos clients qui veulent suivre notre façon de construire à partir de l’achat.

Pour une première participation ou pour le démarrage d’un nouveau projet, nous vous demandons de venir dans notre bonsai centre en personne, tout peut alors être discuté et éventuellement une date pour un atelier prévu.

Merci pour votre compréhension.

Nous sommes fermés entre 12h et 13h

Cliquez ici pour plus d’info sur les meilleures périodes d’intervention sur vos arbres


Dates ateliers.

 

Vous pouvez vous inscrire par mail à ginkgo1@telenet.be