Data Workshops – Dates Ateliers

Voorwaarden voor volgen van workshops onder leiding van Danny Use.

Workshops worden georganiseerd voor onze klanten/leerlingen om de door hen hier aangekochte bomen (of bomen hier reeds onder begeleiding),  onder professionele leiding naar een hoger niveau op te bouwen. Een boom opbouwen naar beter niveau vraagt een opvolging van gemiddeld twee maal per jaar hier op workshops anders heeft het geen zin. Wanneer u de keuze maakt om de boom zelf ( thuis zelf beslissingen neemt en zaken doet die niet besproken zijn) of onder leiding van iemand anders op te bouwen of om de opbouwfase te onderbreken voor een jaar of langer,  heeft het geen zin meer om er daarna terug mee op workshop te komen. Eenmalige stylingsworkshops en daarna hier geen opvolging doen we niet. Wij willen onze plaatsen reserveren voor onze klanten die onze manier van opbouw vanaf aankoop willen volgen.

Voor een eerste deelname of voor opstart nieuw project vragen wij u persoonlijk langs te komen in de zaak, alles kan dan besproken worden en eventueel een datum voor een workshop ingepland.

Bedankt voor uw begrip.

Wij zijn gesloten tussen 12u & 13u, tenzij anders vermeld.

Klik hier voor meer info over de geschikte periode voor werkzaamheden op uw bomen

Er kunnen ook nieuwe bomen/projecten opgestart worden op de workshops, behalve op specifieke verpotting workshops.


Data workshops.

WORKSHOPS KUNNEN OP REEDS OPGESTARTE BOMEN die moeten opgevolgd OF OP NIEUW AANGEKOCHTE BOMEN.

Dates ateliers.

Donderdag 24 oktober 2019 van 13u15 tot 17uWorkshop.

Startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Lieve VH., Christophe H., Patrick VC., Stijn VH., Robbrecht, Elie & Johan B.

VOLZET.

Zaterdag 26 oktober 2019 van 12u45 tot 15u & 15u30 – 17u. Workshop.

Pauze tussen 15u & 15u30.

Startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Stéphane (Chamae + Acer), Jean-Christophe (Pin), Philippe (Prunus Mahaleb + Junip), Pieter VL., Brendy, Werner G. & Dennis F. & Jacques DM.

VOLZET.

ZONDAG 27 OKTOBER “Kei Bonsai Kai” vergadering van 9u30 – 12u30.

Tot 14u nog even nakaarten voor wie dat wenst tijdens de lunch (zelf lunchpakket mee te brengen).

Vergadering voor leerlingen van Danny Use, inschrijven per mail: ginkgo1@telenet.be

Iedereen kan 1 boom en maximum 3 bomen meebrengen ter bespreking.

Kandidaten gevraagd voor opmaak van Tokonoma’s met eigen bomen.

Jeroen, Tom Ha., Pieter VL., David R (Tok opstelling), Brecht V., Lieven Bl., Stijn Str., Ferre, Dennis F., Nico, Marnic DT., Johnny DV., Kenny Pl (onder voorbehoud), Rudy VDW., Patrick DWa., Louis DK., Dieter VDG., Bart dH., Nick DG., Gonda, Jurgen VCr *2, Jan vHa., Stijn VH., Rob Pr., Rik DPr., Danny DM., Peter VR., Peter F., Ivan VH.,Filip Cl., Franky DM., Reinhilde, Etienne, Luc VD., Giovanni DP., Freddy VN (TOK opstelling), Arlette, Dennis TRI., Lieve VH., Claude G., Johan B.,

Zaterdag 02 november 2019 van 9u15 tot 13uTAXUS Workshop OF Gewone Workshop.

Taxus startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook een Taxus klaar zetten/reserveren.

GEEN Lesgeld (les gratis) voor de TAXUS WORKSHOP. PRIJS TAXUS: 240€

35€ lesgeld voor de andere inschrijvingen.

Enkele foto’s van de Taxus startplanten kan u terug vinden in de POST vh BLOG van donderdag 5 september 2019.

Deze workshop is geschikt voor beginners en licht gevorderden. We hebben mooie startplanten voorbereid van Taxus cuspidata voor Chu Hin en mid size bomen.

Op deze workshop gaan we dood hout, zowel jin als shari maken en een eerste vormgeving doen.

Alle bomen staan reeds van afgelopen voorjaar verpot op een goede grondmengeling in de goede inplantingshoek.

Allen bewegende stammen die 16 jaar geleden zijn bedraad.

Devos J. (Taxus), Arlette (Taxus gekozen), Jeroen (lesgeld 35€), Peter v Ri (35€ lesgeld), Broos (Taxus), Ferre, Danny DM (35€ lesgeld) & Brecht V (Taxus).

VOLZET

Vrijdag 08 november 2019 van 13u15 tot 17u – Workshop.

Startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Brecht V., Stijn Str., Werner G., Luc VD., Philippe Tr., Rudy VDW. & Kurt Vbr.

VOLZET.

Zaterdag 09 november 2019 van 13u00 tot 15u & 15u20 – 17u.

Workshop op eigen bomen

OF

Startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Patrick VDK., Peter VRi., Lieven Bl., Pieter VL., Luc VD. , Jacques DM . & Johan B.

VOLZET

Maandag 11 november 2019 van 13u tot 17u. Workshop.

Startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Tom Ha., Pieter VL., Dennis F., Lieven Bl., Nico., Nick DGr. & Stijn VDAb

VOLZET.

Donderdag 14 november 2019 van 13u15 tot 17u – Workshop.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Freddy VN., Alain DB., Bruno D’H., Eddy N., Peter DJ., Stefaan V., Filip Cl (onder voorbehoud) & Lieve VH.

VOLZET.

Zaterdag 16 november 2019 van 9u15 tot 13u – Workshop.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Jacques DM , Philippe Tr., Christophe H., Kurt VBr., Pieter VL , Dennis F. & Franky DM.

VOLZET.

Vrijdag 22 november 2019 van 13u15 – 17u.

Workshop op eigen bomen 

OF

Startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Brecht V., Joachim DC., Peter DJ., Jef PC., Arlette, Alain DB., Werner G. & Dries VA.

VOLZET.

Zaterdag 23 november 2019 van 9u15 – 13u.

Workshop op eigen bomen 

OF

Startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Pieter VL., Brendy VH, Kenny Pl., Tom H., Bart DH., Stefaan DW. & Joachim DC.

VOLZET.

Vrijdag 29 november 2019 van 13u15 – 17u.

Workshop op eigen bomen 

OF

Startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Tom C., Jeroen , Arlette, Rudy VDW., Didier Lecl (125Juniperus klaar zetten), Patrick VCr. & Luc VD

VOLZET.

Zaterdag 30 november 2019 van 9u15 tot 13u – Workshop.

Startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Ferre, Tom H., Lieve VH., David R., Pieter VL, Luc VD. &

1 plaats vrij.

Zaterdag 7 december 2019 van 9u15 – 13u.

Workshop op eigen bomen

OF

Startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Philippe tr. , Nico, Marnic DT., Rob Pr., Rik DPr., Danny DM. & Davy D.

VOLZET.

Zaterdag 14 december 2019 van 9u15 – 13u.

Workshop op eigen bomen

OF

Startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Gonda, Dennis F., Pieter VL., Jef PC., Fabbro., Rob Pr. & Bart DH.

VOLZET.

Vrijdag 20 december 2019 van 13u15 – 17u.

Workshop op eigen bomen

OF

Startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Danny DM., Rudy VDW, Brecht V., Etienne, Reinhilde, Bruno Dh. & Arlette VB

VOLZET.

Maandag  23 december 2019 van 9u15 – 13u. 

Workshop op eigen bomen

OF

Startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Nico, Olivier VM., Tom H., Giovanni DP., Patrick VCr.,

2 plaatsen vrij.

Vrijdag 27 december 2019 van 13u15 – 17u.

Workshop op eigen bomen

OF

Startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Nico, Nick DG., Giovanni DP., Bruno Dh.,

3 plaatsen vrij.

Zaterdag 28 december 2019 van 9u15 – 13u.

Workshop op eigen bomen

OF

Startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Nico, Pieter VL., Dennis F., Annette, Marnic DT, Patrick VCr.,

1 plaats vrij.

Donderdag 27 februari 2020 dag workshop olv Ryan Neil.

Lesgeld 250€. Maximum 8 deelnemers.

Startplant op voorhand uit te kiezen tijdens openingsdagen op afspraak.

Tom C. (jun sab + WSCH VOLDAAN), Dieter VDH., Pieter VL. (WSH voldaan), Jef P.C. (WSH voldaan), Stefaan DWi.(plant gekozen+WSH voldaan), Nico (plant gekozen+WSH voldaan), Niek DJ (WSH voldaan) & Gerry Ves. (WSH voldaan).

VOLZET.

De workshops kunnen doorgaan indien volzet.

Er volgen nog meerdere data later.

Indien alle data volzet zijn mogen er altijd suggesties worden gedaan, we bekijken dan of het mogelijk is.

INSCHRIJVEN KAN PER MAIL NAAR ginkgo1@telenet.be


Conditions pour prendre des ateliers sous la direction de Danny Use.

Des ateliers sont organisés pour nos clients / étudiants pour construire les arbres qu’ils ont achetés ici (ou les arbres ici déjà sous guidance) sous la direction d’un professionnel pour les construire vers un plus haut niveau. Construire un arbre vers un meilleur niveau nécessite un suivi d’une moyenne de deux fois par an ici sur les ateliers, sinon cela n’a aucun sens. Quand vous faites le choix de construire l’arbre vous-même ou sous la direction de quelqu’un d’autre ou d’interrompre la phase de construction pendant un an ou plus, cela n’a aucun sens d’y revenir par la suite. Nous voulons réserver nos places pour nos clients qui veulent suivre notre façon de construire à partir de l’achat.

Pour une première participation ou pour le démarrage d’un nouveau projet, nous vous demandons de venir dans notre bonsai centre en personne, tout peut alors être discuté et éventuellement une date pour un atelier prévu.

Merci pour votre compréhension.

Nous sommes fermés entre 12h et 13h

Cliquez ici pour plus d’info sur les meilleures périodes d’intervention sur vos arbres


Dates ateliers.

 

Vous pouvez vous inscrire par mail à ginkgo1@telenet.be