Data Workshops – Dates Ateliers

Voorwaarden voor volgen van workshops onder leiding van Danny Use.

Workshops worden georganiseerd voor onze klanten/leerlingen om de door hen hier aangekochte bomen (of bomen hier reeds onder begeleiding),  onder professionele leiding naar een hoger niveau op te bouwen. Een boom opbouwen naar beter niveau vraagt een opvolging van gemiddeld twee maal per jaar hier op workshops anders heeft het geen zin. Wanneer u de keuze maakt om de boom zelf ( thuis zelf beslissingen neemt en zaken doet die niet besproken zijn) of onder leiding van iemand anders op te bouwen of om de opbouwfase te onderbreken voor een jaar of langer,  heeft het geen zin meer om er daarna terug mee op workshop te komen. Eenmalige stylingsworkshops en daarna hier geen opvolging doen we niet. Wij willen onze plaatsen reserveren voor onze klanten die onze manier van opbouw vanaf aankoop willen volgen.

Voor een eerste deelname of voor opstart nieuw project vragen wij u persoonlijk langs te komen in de zaak, alles kan dan besproken worden en eventueel een datum voor een workshop ingepland.

Bedankt voor uw begrip.

Wij zijn gesloten tussen 12u & 13u, tenzij anders vermeld.

Klik hier voor meer info over de geschikte periode voor werkzaamheden op uw bomen

Er kunnen ook nieuwe bomen/projecten opgestart worden op de workshops, behalve op specifieke verpotting workshops.


Data workshops.

Dates ateliers.

Zaterdag 06 juli 2019 van 9u15 tot 13u – ACCENTPLANTEN WORKSHOP.

Wij hebben een mooi assortiment accentplanten en struiken verzameld om nieuwe najaar creatie’s te maken. Ruime keuze aan aangepaste potten, schalen….

Er kunnen accentplanten gemaakt worden die passend zijn bij uw bomen, breng daarvoor de nodige foto’s mee.

LESGELD 25€ / pers.

Pieter VL, Tom Ha., Giovanni, Nico., Luc VD., Nick DG., Brecht V.& Alain DB & Patrick VCr & Micky.

VOLZET

Zaterdag 06 juli 2019 van 14u15 – 17u “Kei Bonsai Kai” vergadering.

Een rondleiding en bespreking in mijn eigen collectie, alle soorten waar belangrijke werken zijn uitgevoerd en alle bomen die worden opgevolgd worden besproken.

Gevraagd: enkele kandidaten om enkele tokonoma displays te maken.

De tokonoma displays is de bedoeling dat het opstellingen zijn met uw eigen bomen.

Dus we zoeken mensen die een opstelling met hun eigen boom kunnen verzorgen.

Er worden geen eigen bomen meegenomen voor besprekingen enkel deze voor de opstellingen in Tokonoma.

Aanmelden op voorhand

Donderdag 11 juli 2019 van 13u15 tot 17u, workshop (max 2 bomen per pers.) EN onderhoud- & opbouwworkshops (max 5 bomen per pers.*).

Er kunnen enkel 5 bomen pp meegebracht worden als het gaat over bomen die voorbereid zijn voor opbouwende onderhoud, zulke bomen vragen 5 min uitleg per boom.

Anders kunnen max 2 bomen per persoon worden meegebracht.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Claude G., Lieve VH, Patrick VDK., David R., Franco Fabb. & Olivier A. & Tom Ha.

VOLZET

Zaterdag 13 juli 2019 van 9u15 tot 13u – Workshop OOK voor beginners om te LEREN bedraden. Startplanten kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Timmy (Pinus), Werner G.,  Jef Porto C., Dennis Tr., Kenny Pl. (Ulmus), Joachim Ma. & Rob Pro.

VOLZET.

De workshops kunnen doorgaan indien volzet.

Er volgen nog meerdere data later.

Indien alle data volzet zijn mogen er altijd suggesties worden gedaan, we bekijken dan of het mogelijk is.

INSCHRIJVEN KAN PER MAIL NAAR ginkgo1@telenet.be


Conditions pour prendre des ateliers sous la direction de Danny Use.

Des ateliers sont organisés pour nos clients / étudiants pour construire les arbres qu’ils ont achetés ici (ou les arbres ici déjà sous guidance) sous la direction d’un professionnel pour les construire vers un plus haut niveau. Construire un arbre vers un meilleur niveau nécessite un suivi d’une moyenne de deux fois par an ici sur les ateliers, sinon cela n’a aucun sens. Quand vous faites le choix de construire l’arbre vous-même ou sous la direction de quelqu’un d’autre ou d’interrompre la phase de construction pendant un an ou plus, cela n’a aucun sens d’y revenir par la suite. Nous voulons réserver nos places pour nos clients qui veulent suivre notre façon de construire à partir de l’achat.

Pour une première participation ou pour le démarrage d’un nouveau projet, nous vous demandons de venir dans notre bonsai centre en personne, tout peut alors être discuté et éventuellement une date pour un atelier prévu.

Merci pour votre compréhension.

Nous sommes fermés entre 12h et 13h

Cliquez ici pour plus d’info sur les meilleures périodes d’intervention sur vos arbres


Dates ateliers.

 

Vous pouvez vous inscrire par mail à ginkgo1@telenet.be