Data Workshops – Dates Ateliers

Voorwaarden voor volgen van workshops / Check-Ups / “Online opvolgingen bomen” onder leiding van Danny Use.

Workshops/check-ups/ online opvolgingen worden georganiseerd voor onze klanten/leerlingen om de door hen hier aangekochte bomen (of bomen hier reeds onder begeleiding),  onder professionele leiding naar een hoger niveau op te bouwen. Een boom opbouwen naar beter niveau vraagt een opvolging van gemiddeld twee maal per jaar hier op workshops anders heeft het geen zin. Wanneer u de keuze maakt om de boom zelf ( thuis zelf beslissingen neemt en zaken doet die niet besproken zijn) of onder leiding van iemand anders op te bouwen of om de opbouwfase te onderbreken voor een jaar of langer,  heeft het geen zin meer om er daarna terug mee op workshop te komen. Eenmalige stylingsworkshops en daarna hier geen opvolging doen we niet. Wij willen onze plaatsen reserveren voor onze klanten die onze manier van opbouw vanaf aankoop willen volgen.

Voor een eerste deelname of voor opstart nieuw project vragen wij u persoonlijk langs te komen in de zaak, alles kan dan besproken worden en eventueel een datum voor een workshop ingepland.

Bedankt voor uw begrip.

Wij zijn gesloten tussen 12u & 13u, tenzij anders vermeld.

Klik hier voor meer info over de geschikte periode voor werkzaamheden op uw bomen

Er kunnen ook nieuwe bomen/projecten opgestart worden op de workshops, behalve op specifieke verpotting workshops.


Data workshops.

WORKSHOPS KUNNEN OP REEDS OPGESTARTE BOMEN die moeten opgevolgd OF OP NIEUW AANGEKOCHTE BOMEN.

WORKSHOPS VOORLOPIG OPGESCHORT.
Beste leerlingen,

Na overleg met Danny hebben we besloten om de workshops tot nader bericht op te schorten en de zaak te sluiten.

We zetten onszelf dus in quarantaine.

Met Dank voor Uw begrip,

Danny Use & Ingrid Vanlommel

Dates ateliers.

WORKSHOPS VOORLOPIG OPGESCHORT.

Beste leerlingen,
Na overleg met Danny hebben we toch besloten om de workshops tot nader bericht op te schorten.
Voor de mensen die hadden ingeschreven: de hoogdringende werkzaamheden aan uw bomen kunnen eventueel door ons uitgevoerd worden. U kan die tijdens openingstijden of na afspraak binnenbrengen.
Met Dank voor Uw begrip,
Danny Use & Ingrid Vanlommel

Zaterdag 14 maart 2020 van 9u15 – 13u. WORKSHOPS VOORLOPIG OPGESCHORT.

VERPOT WORKSHOP – maximum 2 bomen per persoon (potten worden hier tijdens de workshop gekozen en aangepast).

Lesgeld 35€ p/persoon.

Stéph (rempotage Acer buerg), Jean Christophe (rempotage jun sab), Jeroen DGr. (verpotten), Brecht (verpotten AcDesh&kleine Pyr), Pieter VL (verpotten boom Ryan) & Dieter VDG & Bart VC.

VOLZET.

Maandag 16 maart 2020 van 13u15 – 17u. WORKSHOPS VOORLOPIG OPGESCHORT.

VERPOT WORKSHOP – maximum 2 bomen per persoon (potten worden hier tijdens de workshop gekozen en aangepast).

Lesgeld 35€ p/persoon.

Jurgen VC., Rik DeP. (verpotten 2 juniperus), Robbe B., Rob Pro., Brecht V (Verpotten Jun Sabina) & Pieter VL. & Claude G. (verpotten Larix).

VOLZET.

Vrijdag 20 maart 2020 van 13u15 – 17u. WORKSHOPS VOORLOPIG OPGESCHORT.

VERPOT WORKSHOP – maximum 2 bomen per persoon (potten worden hier tijdens de workshop gekozen en aangepast).

Lesgeld 35€ p/persoon.

Etienne, Joachim (verpotten Acer), Werner G., Patrick VDK., Brecht V. (Punica verpotten)., Arlette (verpotten Quercus) &  Stijn VH (portulacaria verpotten) & Stefaan DW.

VOLZET.

Zaterdag 21 maart 2020 van 9u15 – 13u. GEANNULEERD 

Donderdag 26 maart 2020 van 13u15 – 17u. WORKSHOPS VOORLOPIG OPGESCHORT.

VERPOT WORKSHOP – maximum 2 bomen per persoon (potten worden hier tijdens de workshop gekozen en aangepast).

Lesgeld 35€ p/persoon.

Tom Co (verpotten Taxus & Picea), Elie S. (verpotten Picea Jez.), Ro., David R., Jef P. (accentplanten), 

2 plaatsen  vrij.

Vrijdag  27 maart 2020 van 13u15 – 17u. WORKSHOPS VOORLOPIG OPGESCHORT.

VERPOT WORKSHOP – maximum 2 bomen per persoon (potten worden hier tijdens de workshop gekozen en aangepast).

Lesgeld 35€ p/persoon.

Tom Ha., Nick DGr., Jef P. C (verpotten Jun sab),  Johnny DV., Patrick VCr., Eddy P., 

1 plaats vrij.

Zaterdag 28 maart 2020 van 9u15 – 13u. WORKSHOPS VOORLOPIG OPGESCHORT.

VERPOT WORKSHOP – maximum 2 bomen per persoon (potten worden hier tijdens de workshop gekozen en aangepast).

Lesgeld 35€ p/persoon.

Marnic DT., Tom Ha., Nico, Dirk H. (verpotten Pinus) & Philippe Tr. (rempotage Pinus). & Dieter VDG  & Bart DH.

VOLZET.

Maandag 30 maart 2020 van 13u15 – 17u. WORKSHOPS VOORLOPIG OPGESCHORT.

VERPOT WORKSHOP – maximum 2 bomen per persoon (potten worden hier tijdens de workshop gekozen en aangepast).

OF

Workshop op (vroeger hier aangekochte) bomen

OF

Startplanten, kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Jurgen VCr., Freddy VN, Rob Pro., Walter Cl., Johan B., Danny DM. & 

1 plaats vrij.

Vrijdag 03 april 2020 van 13u15 – 17u.

NAALDBOMEN BONSAI VERPOT WORKSHOP – maximum 2 bomen per persoon (potten worden hier tijdens de workshop gekozen en aangepast).

OF

Workshop op (vroeger hier aangekochte) bomen

OF

Startplanten,  kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Johan B., Etienne, Jef PC (verpotten sylv), Didier Lec., Franky DM., Peter DJ (verpotten Jun Hokkaido) & Danny DM.

VOLZET.

Zaterdag 04 april 2020 van 9u15 – 13u.

NAALDBOMEN BONSAI VERPOT WORKSHOP – maximum 2 bomen per persoon (potten worden hier tijdens de workshop gekozen en aangepast).

OF

Workshop op (vroeger hier aangekochte) bomen

OF

Startplanten, kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Franco F., Denis F.,Christian, David, Eric en Luc N. & Kenny Pl. (verpotten Larix – nazicht Ulmus).

VOLZET.

Vrijdag 10 april 2020 van 13u15 – 17u.

NAALDBOMEN BONSAI VERPOT WORKSHOP – maximum 2 bomen per persoon (potten worden hier tijdens de workshop gekozen en aangepast).

OF

Workshop op (vroeger hier aangekochte) bomen

OF

Startplanten, kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Tim V., Filip Cl., Bruno, Claude G (Pinus m), Danny DM., 

2 plaatsen vrij.

Zaterdag 11 april 2020 van 9u15 – 13u.

NAALDBOMEN BONSAI VERPOT WORKSHOP – maximum 2 bomen per persoon (potten worden hier tijdens de workshop gekozen en aangepast).

OF

Workshop op (vroeger hier aangekochte) bomen

OF

Startplanten, kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Philippe Tr. (rempotage Pinus Sylv & Jun sab.), Miguel (verpotten Picea/misschien opstart Ceder nog kiezen), Nico (accenplanten), Johnny DV. & Stefaan DW. & Denis F.

1 plaats vrij.

Maandag 13 april 2020 van 13u15 – 17u.

NAALDBOMEN BONSAI VERPOT WORKSHOP – maximum 2 bomen per persoon (potten worden hier tijdens de workshop gekozen en aangepast).

OF

Workshop op (vroeger hier aangekochte) bomen

OF

Startplanten, kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Jurgen VCr., Tim V., Pieter VL., 

4 plaatsen vrij.

Zaterdag 9 mei 2020 van 9u15 – 13u.

Workshop op (vroeger hier aangekochte) bomen

OF

Startplanten, kunnen vanaf nu tijdens openingsdagen uitgekozen worden (liefst na afspraak). Danny kan ook iets klaar zetten binnen uw budget.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Marijn VCau. (uitsnoeien Celtis), Didier Lecl., Jeroen DG., Tim V. (opstart nog te kiezen project), Dennis Tr., Pieter VL. & Patrick VGN

VOLZET.

De workshops kunnen doorgaan indien volzet.

Er volgen nog meerdere data later.

Indien alle data volzet zijn mogen er altijd suggesties worden gedaan, we bekijken dan of het mogelijk is.

INSCHRIJVEN KAN PER MAIL NAAR ginkgo1@telenet.be


Conditions pour prendre des ateliers sous la direction de Danny Use.

Des ateliers sont organisés pour nos clients / étudiants pour construire les arbres qu’ils ont achetés ici (ou les arbres ici déjà sous guidance) sous la direction d’un professionnel pour les construire vers un plus haut niveau. Construire un arbre vers un meilleur niveau nécessite un suivi d’une moyenne de deux fois par an ici sur les ateliers, sinon cela n’a aucun sens. Quand vous faites le choix de construire l’arbre vous-même ou sous la direction de quelqu’un d’autre ou d’interrompre la phase de construction pendant un an ou plus, cela n’a aucun sens d’y revenir par la suite. Nous voulons réserver nos places pour nos clients qui veulent suivre notre façon de construire à partir de l’achat.

Pour une première participation ou pour le démarrage d’un nouveau projet, nous vous demandons de venir dans notre bonsai centre en personne, tout peut alors être discuté et éventuellement une date pour un atelier prévu.

Merci pour votre compréhension.

Nous sommes fermés entre 12h et 13h

Cliquez ici pour plus d’info sur les meilleures périodes d’intervention sur vos arbres


Dates ateliers.

 

Vous pouvez vous inscrire par mail à ginkgo1@telenet.be

 

%d bloggers liken dit: