Data Workshops – Dates Ateliers

Voorwaarden voor volgen van workshops onder leiding van Danny Use.

Workshops worden georganiseerd voor onze klanten/leerlingen om de door hen hier aangekochte bomen (of bomen hier reeds onder begeleiding),  onder professionele leiding naar een hoger niveau op te bouwen. Een boom opbouwen naar beter niveau vraagt een opvolging van gemiddeld twee maal per jaar hier op workshops anders heeft het geen zin. Wanneer u de keuze maakt om de boom zelf ( thuis zelf beslissingen neemt en zaken doet die niet besproken zijn) of onder leiding van iemand anders op te bouwen of om de opbouwfase te onderbreken voor een jaar of langer,  heeft het geen zin meer om er daarna terug mee op workshop te komen. Eenmalige stylingsworkshops en daarna hier geen opvolging doen we niet. Wij willen onze plaatsen reserveren voor onze klanten die onze manier van opbouw vanaf aankoop willen volgen.

Voor een eerste deelname of voor opstart nieuw project vragen wij u persoonlijk langs te komen in de zaak, alles kan dan besproken worden en eventueel een datum voor een workshop ingepland.

Bedankt voor uw begrip.

Wij zijn gesloten tussen 12u & 13u, tenzij anders vermeld.

Klik hier voor meer info over de geschikte periode voor werkzaamheden op uw bomen

Er kunnen ook nieuwe bomen/projecten opgestart worden op de workshops, behalve op specifieke verpotting workshops.


Data workshops.

Dates ateliers.

Vrijdag 19 april 2019 van 13u15 tot 17u, verpotting workshop (max 2 bomen per pers.) EN onderhoud- & opbouwworkshops (max 5 bomen per pers.*).

Er kunnen enkel 5 bomen pp meegebracht worden als het gaat over bomen die voorbereid zijn voor opbouwende onderhoud, zulke bomen vragen 5 min uitleg per boom.

Anders kunnen max 2 bomen per persoon worden meegebracht.

Lesgeld 35€ p/persoon.

 Joan T.S.K., Stijn VDAb. (verpotten jun&pyr), Dieter VDH, Johan B (opbouwende onderhoud)., Stefaan V.  & Koen.

VOLZET

Zaterdag 20 april 2019 van 9u15 tot 13u, verpotting workshop (max 2 bomen per pers.) EN onderhoud- & opbouwworkshops (max 5 bomen per pers.).

Er kunnen enkel 5 bomen pp meegebracht worden als het gaat over bomen die voorbereid zijn voor opbouwende onderhoud, zulke bomen vragen 5 min uitleg per boom.

Anders kunnen max 2 bomen per persoon worden meegebracht.

Lesgeld 35€ p/persoon.

 Sammy DM., Luc VD., Werner G., Timmy G., Robbe B & Claude G.

VOLZET.

Maandag 22 april (paasmaandag) van 10u tot 13u, Kusamono.

Lesgeld 25€ p/persoon + aankoop materiaal (plant(en) en pot(ten)…)

Er kunnen één of meerdere creaties gemaakt worden. Keto meebrengen….

We hebben nog een keertje in onze zeldzame attributen gezocht, zowel qua oude planten als bruikbare struiken en ook goed passende potte, schalen en andere bruikbare zaken.

De workshop kan enkel doorgaan mits minimum 5 inschrijvingen. Het is vrij laat maar er was vraag naar en geen andere data beschikbaar.

Joachim Mass., Luc VD. Brecht V.,

Zaterdag 27 april 2019 van 9u15 tot 13u, verpotting workshop (max 2 bomen per pers.) EN onderhoud- & opbouwworkshops (max 5 bomen per pers.).

Er kunnen enkel 5 bomen pp meegebracht worden als het gaat over bomen die voorbereid zijn voor opbouwende onderhoud, zulke bomen vragen 5 min uitleg per boom.

Anders kunnen max 2 bomen per persoon worden meegebracht.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Stéphane (Acer buerg)., Stijn (Azalea project), Pieter VL, Tom Ha (onderhoud), Ettienne (Picea klaarmaken voor latere onderhoud) & Reinhilde

VOLZET.

Maandag 6  mei 2019 van 13u15 tot 17u, workshop EN onderhoud- & opbouwworkshop (max 5 bomen per pers.).

Er kunnen enkel 5 bomen pp meegebracht worden als het gaat over bomen die voorbereid zijn voor opbouwende onderhoud, zulke bomen vragen 5 min uitleg per boom.

Anders kunnen max 2 bomen per persoon worden meegebracht.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Joachim DC., Tom Ha., Hannes, Freddy VN, Etienne, Reinhilde & Johan B.

VOLZET

Vrijdag 10 mei 2019 van 13u15 tot 17u, workshop (max 2 bomen per pers.) EN onderhoud- & opbouwworkshops (max 5 bomen per pers.*).

Er kunnen enkel 5 bomen pp meegebracht worden als het gaat over bomen die voorbereid zijn voor opbouwende onderhoud, zulke bomen vragen 5 min uitleg per boom.

Anders kunnen max 2 bomen per persoon worden meegebracht.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Jean-Christophe (Pinus sylv), Johnny DV

4 plaatsen vrij.

Vrijdag 17 mei 2019 van 13u00 tot 16u45, workshop (max 2 bomen per pers.) EN onderhoud- & opbouwworkshops (max 5 bomen per pers.*).

Er kunnen enkel 5 bomen pp meegebracht worden als het gaat over bomen die voorbereid zijn voor opbouwende onderhoud, zulke bomen vragen 5 min uitleg per boom.

Anders kunnen max 2 bomen per persoon worden meegebracht.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Arlette, Alain DB., Timmy Gh. (onder voorbehoud), Jef Porto C., Jimmy (Carpinus, juniperus), Luc VD (Taxus snoei/opbouw) &

1 plaats vrij.

Zaterdag 18 mei 2019 van 9u15 tot 13u, verpotting workshop (max 2 bomen per pers.) EN onderhoud- & opbouwworkshops (max 5 bomen per pers.).

Er kunnen enkel 5 bomen pp meegebracht worden als het gaat over bomen die voorbereid zijn voor opbouwende onderhoud, zulke bomen vragen 5 min uitleg per boom.

Anders kunnen max 2 bomen per persoon worden meegebracht.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Jacques DEM, Denis, Marnic (onder voorbehoud), Peter VRi, Nick DG. & Hélène & Nicky B.

VOLZET.

Zaterdag 25 mei 2019 van 9u15 tot 13u, verpotting workshop (max 2 bomen per pers.) EN onderhoud- & opbouwworkshops (max 5 bomen per pers.).

Er kunnen enkel 5 bomen pp meegebracht worden als het gaat over bomen die voorbereid zijn voor opbouwende onderhoud, zulke bomen vragen 5 min uitleg per boom.

Anders kunnen max 2 bomen per persoon worden meegebracht.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Jeroen DG, Tom Ha., Hannes, Nico, Ferre, Pieter VL & Nick.

VOLZET.

Maandag 27  mei 2019 van 13u15 tot 17u, workshop EN onderhoud- & opbouwworkshop (max 5 bomen per pers.).

Er kunnen enkel 5 bomen pp meegebracht worden als het gaat over bomen die voorbereid zijn voor opbouwende onderhoud, zulke bomen vragen 5 min uitleg per boom.

Anders kunnen max 2 bomen per persoon worden meegebracht.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Lieve VH., Franco fab., David R., Robbe B., Etienne, Reinhilde

VOLZET.

Zaterdag 8 juni 2019 van 9u15 tot 13u, verpotting workshop (max 2 bomen per pers.) EN onderhoud- & opbouwworkshops (max 5 bomen per pers.).

Er kunnen enkel 5 bomen pp meegebracht worden als het gaat over bomen die voorbereid zijn voor opbouwende onderhoud, zulke bomen vragen 5 min uitleg per boom.

Anders kunnen max 2 bomen per persoon worden meegebracht.

Lesgeld 35€ p/persoon.

Jean-Christophe, Phillippe L., Olivier VM, Werner G., Geert VSl (Acer & Pinus sylv), Brecht V.

VOLZET

De workshops kunnen doorgaan indien volzet.

Er volgen nog meerdere data later.

Indien alle data volzet zijn mogen er altijd suggesties worden gedaan, we bekijken dan of het mogelijk is.

INSCHRIJVEN KAN PER MAIL NAAR ginkgo1@telenet.be


Conditions pour prendre des ateliers sous la direction de Danny Use.

Des ateliers sont organisés pour nos clients / étudiants pour construire les arbres qu’ils ont achetés ici (ou les arbres ici déjà sous guidance) sous la direction d’un professionnel pour les construire vers un plus haut niveau. Construire un arbre vers un meilleur niveau nécessite un suivi d’une moyenne de deux fois par an ici sur les ateliers, sinon cela n’a aucun sens. Quand vous faites le choix de construire l’arbre vous-même ou sous la direction de quelqu’un d’autre ou d’interrompre la phase de construction pendant un an ou plus, cela n’a aucun sens d’y revenir par la suite. Nous voulons réserver nos places pour nos clients qui veulent suivre notre façon de construire à partir de l’achat.

Pour une première participation ou pour le démarrage d’un nouveau projet, nous vous demandons de venir dans notre bonsai centre en personne, tout peut alors être discuté et éventuellement une date pour un atelier prévu.

Merci pour votre compréhension.

Nous sommes fermés entre 12h et 13h

Cliquez ici pour plus d’info sur les meilleures périodes d’intervention sur vos arbres


Dates ateliers.

 

Vous pouvez vous inscrire par mail à ginkgo1@telenet.be